Om reklameartikler

En reklameartikkel bør alltid forsøke å beskrive et produkt eller en tjeneste på enklest mulig vis. Dette kan vi enkelt gjøre ved å ha en forståelse over å kjenne kundene våre , samt deres behov. Produktet eller tjenesten skal da dekke dette behovet som kunden har, enten de er klare over hva de trenger eller ikke. Når man har en forståelse over hva det er vi forsøker å gjøre med artikkelen, kan vi gå videre til å kommunisere dette behovet på best mulig vis.

Det er derimot ikke så enkelt som å skrive en god artikkel, fordi man må også sørge for at kunden kan finne frem til den. Man må vite hvor man skal legge ut artikkelen sin. I denne artikkelen kan man blant annet lese hvordan man kan bruke sosiale medier til å promotere sin artikkel. Dette er en utbredt måte å reklamere på, så det gjelds å være innovativ.

La oss nå gå gjennom hvordan vi skriver en reklameartikkel når dette er på plass.

Vanligvis kommer kundens behov i fokus først. I denne delen bør man vise til en problemstilling som kunden har, enten de er bevisste på den eller ei. Dersom man inkluderer dette i innledningen så kommer man også mye lengre i promotering av varen, fordi man holder bedre på kundens oppmerksomhet desto mer relevant artikkelen er for dem.

Innholdet bør også være noe underholdene, noe som etterlater ett godt inntrykk hos leserne. Det kan gjøres på mange forskjellige måter, enten det er humor, musikk, bilder eller videoer. Artikkelen i seg selv bør være lettleselig og fordøybar.

I konklusjonen bør man vise til produktet sitt. Her bør man enkelt og greit vise til hvordan denne varen kan løse den problemstillingen som man har gjort kunden oppmerksom på i den innledningen. Her kan man enkelt liste fordelene ved å handle inn produktet, og man bør også muligens tenke på å nevne prisen så kunden har et realistisk grunnlag for vurdering.